Lidmaatschap

Lidmaatschap
De TVR Car Club Holland kent twee vormen van lidmaatschap.

  1. leden die in het bezit zijn van een TVR
  2. buitengewone leden die niet in het bezit zijn van een TVR

Alle leden zijn van harte welkom op de door de TVR Car Club georganiseerde evenementen en technische dagen.
De buitengewone leden hebben echter op de Algemene Leden Vergadering geen stemrecht

Lid zijn van de TVR Car Club Holland betekent dat je er niet alleen voorstaat. Gezellige clubdagen, evenementen,  technische dagen, kennisuitwisseling via de website zorgen ervoor dat je er niet alleen voor staat als je TVR een mankementje vertoont (komt bijna nooit voor….) .
Het leukste en interessantste deel van onze club zijn de clubdagen. Hier ontmoet je leden waarmee je (technische)ervaringen ”live” kunt uitwisselen. En last but not least: deze dagen zijn bovenal gezellig en ongedwongen.

Daarnaast worden er allerlei leuke evenementen georganiseerd evenals binnen- en buitenlandse toerritten en circuitdagen. Voor een impressie van clubdagen kijk je op de pagina Evenementen.

Tevens heb je toegang tot het leden-gedeelte van de website en de nieuwsbrief waar veel informatie in te vinden is.

Neem ook eens een kijkje in ons forum waar je nog meer te weten komt over alles wat met de clubauto’s te maken heeft.

Je kan lid worden van de TVR CarClub Holland door een aanmeldingsformulier in te vullen. Neem daartoe contact op met Rémy Wiggers 035 6029401 of per email  lidmaatschap@tvrcarclub.nl

Omdat de TVR Car Club de voorkeur heeft voor betaling via automatische incasso zijn deze lidmaatschappen 5 euro goedkoper in vergelijking met niet-automatische incasso.

Alle leden hebben toegang tot het beschermde gedeelte van de website en krijgen daartoe een inlogcode toegestuurd. Hiermee verkrijgen zij toegang tot het digitale archief, oude clubbladen, ledenlijsten en aanvullende informatie over komende evenementen en technische dagen.

Opzegging als lid dient schriftelijk of per email te geschieden, uiterlijk een maand voor het nieuwe verenigingsjaar ofwel kalenderjaar.
Vragen die je mogelijk hebt kan je stellen aan de ledenadministratie: Rémy Wiggers 035 6029401 of per email  lidmaatschap@tvrcarclub.nl

Contributie
De jaarcontributie bedraagt € 60,00 bij afgifte van een incasso machtiging, voor betaling d.m.v. acceptgiro wordt € 5,00 extra berekend.
De jaarcontributie voor buiten Nederland wonende leden bedraagt € 70,00.
Bij aanvang van het lidmaatschap wordt eenmalig entreegeld geheven van € 15,00.

Sprintje
Viermaal per jaar wordt het clubblad Sprintje uitgegeven in een gedrukte vorm.
De redactie van Sprintje bestaat uit:
Paul Bastiaansen 06-30584462 Contact
Tim Oosten Contact
Rémy Wiggers

Aanvullende informatie
Clubevenementen worden georganiseerd door de evenementencommissie.
De evenementencommissie bestaat uit:
Voorzitter: Cok Volgering
Coördinatie: Bernard Hardy
Elk lid kan het initiatief nemen een evenement te organiseren, waarbij in overleg (financiële) steun van de club kan worden verkregen.

Statuten en vereniginggegevens
De Statuten van de vereniging kunnen worden gedownload. Download statuten hier.

Inschrijving Kamer van Koophandel voor Gooi- en Eemland te Amersfoort.
KvK nummer 32074326

Bankrelatie: NL06 INGB 0002 4903 87 t.n.v. TVR Car Club Holland te Soest.
Voor betalingen:
IBAN: NL06INGB0002490387
BIC: INGBNL2A