Bestuur

De TVR Car Club Holland

is een vereniging, opgericht in mei 1976. De doelstelling is het verenigen van eigenaren van TVR’s en het in stand houden van auto’s van dit merk.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Voorzitter : Dick Westerveld, 06-24616435 of  mail de voorzitter

Secretaris : Arnaud Witlox 0725-321071 of mail de secretaris

Penningmeester : Maarten van Alfen 033-4655086 of mail de penningmeester

Bestuurslid : Cok Volgering mail de evenementencommissie

Bestuurslid : Matthijs Hardy 0348-408707

Het bestuur is te bereiken via bestuur@tvrcarclub.nl